O Grupo de Goberno sinala que non se pode crear alarmismo sobre o muro do Pombal, porque non existe ese risco de inseguridade

PARTICIPA