O superávit real do Concello de Santiago é de 8,5 millóns de euros

PARTICIPA