Gonzalo Muíños reclama ao bipartito que retome o proxecto de retranqueo do muro da rúa Vedra

PARTICIPA