15/03/2024

Mercedes Rosón secunda a proposta de Ourives de Compostela e reclama a creación dun Museo da Ourivería

  Aféalle a Sanmartín que non convoque a Comisión de Seguimento do Plan Estratéxico da Ourivería: “non se entende despois de oito meses gobernando” O grupo […]
PARTICIPA