Mercedes Rosón secunda a proposta de Ourives de Compostela e reclama a creación dun Museo da Ourivería

PARTICIPA