Sánchez Bugallo sinala que o Concello non ten medios humanos nin materiais para asumir a xestión e tramitación de sancións

PARTICIPA