Sánchez Bugallo impulsará a creación de 10.000 vivendas na zona norte das que 8.000 serán a prezo tasado

PARTICIPA