Sánchez Bugallo defende a xestión do equipo de goberno en materia de contratación

PARTICIPA