Apoio unánime á proposta de constitución da Asociación de Concellos “Vía Verde Compostela, Tambre, Lengüelle”, levada a pleno polo Goberno de Sánchez Bugallo

PARTICIPA