O Pleno aproba a moción do Grupo Socialista instando á Xunta a que constrúa un aparcamento na parcela cedida polo Concello

PARTICIPA