O Grupo Socialista reparte as áreas de traballo para “seguir sendo útiles á veciñanza, consecuentes cos compromisos adquiridos ao tempo que forxamos un proxecto renovado”

PARTICIPA