O Grupo Socialista quere que o goberno renda contas do grao de cumprimento dos acordos plenarios: “o contrario, diría a alcaldesa, é un baleirado de contidos do pleno”

PARTICIPA