O Grupo Socialista levará á xunta de voceiros a “actitude altiva” do goberno local no pleno da Corporación

PARTICIPA