O Grupo Municipal Socialista procura o consenso da oposición para declarar a Santiago zona de liberdade para persoas LGTBIQ

PARTICIPA