O Grupo Municipal Socialista insta á Xunta a paralizar as obras da senda ciclista que atravesa o Banquete de Conxo e a modificar o trazado da ruta

PARTICIPA