O concelleiro de CSC aclara que non hai folga nos Centros Socioculturais e que todas as empresas, agás unha, xa asinaron os acordos cos seus representantes sindicais

PARTICIPA