Noa Díaz sinala que o protocolo de adaptación á COVID-19 da consellería de Educación é inasumible para os concellos

PARTICIPA