Mila Castro celebra a adscrición, por parte do Ministerio de Inclusión, ao Concello do inmoble da antiga tesourería para a crear a Casa dos Maiores

PARTICIPA