Mila Castro aclara que a supensión temporal da licitación do novo contrato do SAF non afecta ao servizo que se está prestando na actualidade

PARTICIPA