Mercedes Rosón: “tomaremos a decisión en interese da cidade, nun proceso que cómpre tratalo con serenidade e pasiño a pasiño”.

PARTICIPA