Mercedes Rosón insiste en que non é posible pechar a rotonda de Conxo e defende que o novo proxecto dota aos veciños dun gran espazo verde

PARTICIPA