Mercedes Rosón: “debemos garantir a liberdade artística e protexer o sector cultural fronte aos que queren volver aos tempos da censura”

PARTICIPA