Mercedes Rosón aposta por unha Emuvissa cun enfoque urbanístico “global” que se destine á promoción, construción e rehabilitación de vivenda

PARTICIPA