Marta Abal sinala que cando se habilite o destino do superavit iniciaranse as negociacións dos orzamentos

PARTICIPA