Gonzalo Muíños propón que as subvencións deportivas inclúan un anticipo do 80% que se conceda cando se resolva a convocatoria

PARTICIPA