Gonzalo Muíños cuestiona que se desvincule a comarcalización da construción dun novo parque de bombeiros

PARTICIPA