Fernández Leiceaga sinala que a pesares da inflación, “a economía presenta sinais de optimismo”

PARTICIPA