Estrutura

Asemblea

A Asemblea da Agrupación Socialista de Santiago de Compostela está formada por toda a militancia. É o órgano máximo de decisión.


Comisión Executiva

A Comisión Executiva é o órgano executivo da Agrupación Socialista de Santiago de Compostela, e responde ante ela en asembleas ordinarias. Executa, no ámbito da agrupación, as resolucións da Asemblea e aplica a liña política definida polos órganos do Partido Socialista a nivel superior.

PARTICIPA