COMUNICADO SOBRE O ALUGUEIRO DUNHA NAVE PARA A LOCALIZACIÓN PROVISIONAL DOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE MEDIO RURAL E PARQUES E XARDÍNS

PARTICIPA