As mocións socialistas para rexeitar a censura na cultura e ratificar os acordos do Foro Cívico serán asumidas por todas as forzas políticas como declaracións institucionais

PARTICIPA