Aprobados en pleno os orzamentos de 2020, que o grupo de goberno define como equilibrados, rigorosos e solventes

PARTICIPA