Aprobado en pleno o proxecto de Orzamentos de 2022 que ascenden a case 130 millóns de euros

PARTICIPA