A xestora do PSdeG-PSOE en Santiago nomea a Gonzalo Muíños portavoz do Grupo Municipal Socialista

PARTICIPA