A proposta dos socialistas ante a falta de aparcadoiro no CHUS: mellorar a rotación das prazas, transporte colectivo para os traballadores e un aparcadoiro de 420 prazas

PARTICIPA