A moción socialista para instar ao bipartito a elaborar o I Plan de Igualdade da Administración Local será aprobado por unanimidade

PARTICIPA