A Corporación pacta por unanimidade que o goberno local renda contas trimestralmente do grao de cumprimento dos acordos plenarios

PARTICIPA